Productes

Franquesa Enginyeria

Disseny electrònic i Comunicacions

Serveis de disseny d'equips electrònics i programari a mida, xarxes de comunicació segures i consultoria tecnològica.

Empresa

Franquesa Enginyeria és una empresa fundada l'any 1999 per tal d'oferir serveis especialitzats en tecnologies de la informació, comunicacions i disseny d'equips electrònics a mida.

Flexibilitat

Personalitzem les solucions segons els requeriments del client per tal d'adaptar-les a les seves nessitats.

Experiència

Acumulada al llarg de 15 anys de presència en el mercat de l'electrònica i de les tecnologies de la informació.

Compromís

Amb els nostres clients, per tal mantenir en tot moment un servei de qualitat. Treballem per tal d'establir una relació a llarg termini.

Innovació

Invertim en recerca i desenvolupament, tant en l'àmbit del disseny de nous productes i serveis com en la millora dels existents.

Qualitat

Ens esforcem per aconseguir l'excel·lència en tots els serveis que oferim i els productes que desenvolupem.

Orientació al client

Escoltem al client per tal de triar la millor solució tecnològica que s'adapti a les seves necessitats.

Transparència

En la presa de decisions al llarg del desenvolupament de projectes o prestació de serveis.

Visió de futur

Tant en la planificació i desenvolupament de projectes i productes com en la continuïtat en el temps dels mateixos.

Il·lusió

Cada projecte és dut a terme amb l'entusiasme i passió del primer dia.

Serveis

Oferim serveis en les especialitats de disseny d'equips electrònics, planificació de xarxes de comunicació de dades, integracions ERP amb planta i consultoria tecnològica.

Disseny i desenvolupament electrònic

Disseny i desenvolupament d'equips electrònics, concepte, estudi, elecció de components, disseny de circuits impresos, prototipat, fabricació de pre-sèries i gestió dels processos de certificació i de producció.

Programació de Software/Firmware

Programació de firmware per a control de dipositius electrònics. Desenvolupament d'aplicacions software i web autònomes, integrades en equips o en cloud segons requisits del client.

Disseny i desenvolupament mecànic

Per tal d'oferir el desenvolupament d'un producte electrònic de principi a fi, s'ofereix el servei de disseny i modelat mecànic 3D de carcasses i complements, així com la gestió de la fabricació de prototipus i sèries curtes.

Xarxes i seguretat

Planificació i execució de xarxes de comunicacíó de dades amb i sense fil. Instal·lació i configuració de firewalls, proxys, VPNs i redundància per garantir-ne la fiabilitat i la seguretat.

Interfícies ERP / planta

Disseny i posta en marxa d'interfícies software/hardware per a la integració de dades entre ERP i processos de planta.

Consultoria tecnològica

Estudi i asesorament tecnològic per el desenvolupament d'equips electrònics, protocols, interfícies i planificació de xarxes de comunicació de dades i VoIP.

Contacte

Estem a la vostra disposició per informar-vos de tot allò que us interessi sobre els nostres productes i serveis. Podeu emprar les dades de contacte o el formulari per sol·licitar informació complementària sense cap mena de compromís.

Dades de contacte

Horari : de Dilluns a Divendres de 8h a 14h i de 15h a 19h.